Porady BHP

3 postów

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych – zmiana przepisów

Od dnia 01.01.2019 r. kilka miliony pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych nie ma obowiązku odbywania szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosowna zmiana została zapisana w art. 2373 § 2 Kodeksu pracy, który stwierdza, że szkolenie okresowe nie jest wymagane w przypadku pracownika, gdy dla rodzaju przeważającej działalności pracodawcy […]

Napoje dla pracowników – obowiązek pracodawcy

Wraz ze zbliżającym się latem temperatura otoczenia na dworze rośnie, co może dla osób wykonujących pracę powodować dodatkową uciążliwość lub szkodliwość. Niestety, przepisy nie dla wszystkich jasno określają dopuszczalną maksymalną temperaturę w jakiej można pracować. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14 […]

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy, prawa pracownika

Mimo poprawiających się warunków pracy w 2016 r. w Polsce zarejestrowano 87 866 wypadków przy pracy, w tym 243 śmiertelnych i 467 ciężkich. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązkiem każdego z pracowników jest znać i przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny […]