Szkolenia PPOŻ.

Ochrona pożarowa jest podstawą bezpieczeństwa.

Polega ona na ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Nie przestrzeganie przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Jak wyglądają szkolenia?

Proponujemy Państwu szkolenia, podczas których w ciekawy i praktyczny sposób:

  • zdobędą wiedzę dotyczącą wymagań techniczno-budowlanych dla obiektów
  • poznają sposoby ochrony przed możliwością wystąpienia pożaru
  • nauczą się posługiwać sprzętem ppoż. (gaśnica, koc gaśniczy, hydranty)
  • dowiedzą jak zachować podczas ewakuacji

Szkolenia przeprowadzane są w ciekawy i interesujący sposób, przy wykorzystaniu prezentacji, filmów DVD, gier oraz innych materiałów dydaktycznych. Po każdym szkoleniu wydawane są zaświadczenia zgodne z programem. W celu zaoszczędzenia czasu oraz zapewnienia wygody, szkolenia przeprowadzane są we skazanym  przez Państwa miejscu (siedzibie firmy).

W przypadku przeprowadzenia szkolenia w Państwa firmie, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów, istnieje możliwość przeprowadzenia próbnej ewakuacji, jako podsumowanie prowadzonych ćwiczeń.

W przypadku grup liczących minimum 20 osób gwarantujemy cenne nagrody dla części uczestników.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Kto może wziąść udział w szkoleniach?

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby chcące podnieść własną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W szczególności szkolenie jest dedykowane osobom wyznaczonym w zakładzie pracy do czynności polegających na ewakuacji i gaszeniu pożarów.

Kto prowadzi szkolenia?

Szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych inspektorów ochrony przeciwpożarowej posiadających wieloletnią praktykę w zakresie metodyki prowadzenia szkoleń, a także wykonywania w podległych zakładach pracy obowiązków inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Nasza firma w liczbach

Każdego dnia powiększamy statystyki o nowe doświadczenia

umowy na stałą obsługę bhp i ppoż.

pracowników szkolimy rocznie z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy

pracowników pracuje w firmach, za które odpowiadamy

na 10 - ocena zadowolonych Klientów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi.