Szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo istotnym elementem działalności każdej firmy.

Jedną z form przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, jest dokładne zapoznanie z zagrożeniami oraz sposobami ochrony przed konkretnymi niebezpieczeństwami. 

Jak wyglądają szkolenia?

Proponujemy Państwu profesjonalne, interesujące i rzeczowe szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) oraz okresowe dla wszystkich grup zawodowych. W zakresie szkoleń bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, psychologii i technicznego bezpieczeństwa. Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Wśród szkoleń wymienić można:

Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) – przeprowadzane jest w formie instruktażu:

  • przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace (maksymalny okres ważności szkolenia wstępnego wynosi 12 m-cy, dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami okres ważności szkolenia wynosi 6 m-cy)

Szkolenia okresowe – w zależności od rodzaju stanowiska pracy przeprowadzane jest w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego dla:

  • osób będących pracodawcami oraz innych osób zatrudnionych na stanowiskach kierujących pracownikami, np. kierownicy, brygadziści, majstrowie (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 5 lat)
  • osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych niewymienionych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 6 lat dla administracyjno-biurowych, 5 lat dla innych stanowisk niewymienionych)
  • osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 5 lat)
  • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 3 lata)

Szkolenia wykonywane są przy użyciu prezentacji i gier oraz wykorzystaniu filmów DVD. Dzięki temu zapewniony jest wysoki poziom przyswajanej wiedzy, a uczestnicy nie mają czasu na nudę. W celu zaoszczędzenia czasu oraz zapewnienia wygody, szkolenia przeprowadzane są we skazanym przez Państwa miejscu (siedzibie firmy).

W przypadku grup liczących minimum 20 osób gwarantujemy cenne nagrody dla części uczestników.

Jesteśmy również właścicielami portalu ze szkoleniami bhp, dzięki czemu w nowoczesny i wygodny sposób mogą się Państwo zapoznać z aktualnymi przepisami. Poprzez dostęp do platformy 24 godz. na dobę, już w 5 minut można rozpocząć szkolenie i dokończyć je w dogodnym momencie. Zapraszamy na stronę www.czasnabhp.pl.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Kto może wziąść udział w szkoleniach?

Szkolenia przeprowadzane są dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także innych umów cywilnoprawnych, dla wszystkich grup zawodowych.

Kto prowadzi szkolenia?

Szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych specjalistów ds. bhp z wieloletnią praktyką zarówno pod kątem metodyki prowadzenia szkoleń, ale także wykonywania zadań pracownika służby bhp w zakładach pracy o różnym profilu działalności. Często nasi pracownicy posiadają tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także są inspektorami ochrony przeciwpożarowej.

Nasza firma w liczbach

Każdego dnia powiększamy statystyki o nowe doświadczenia

umowy na stałą obsługę bhp i ppoż.

pracowników szkolimy rocznie z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy

pracowników pracuje w firmach, za które odpowiadamy

na 10 - ocena zadowolonych Klientów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi.