Szkolenia ADR

ADR – Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych.

Jak wyglądają szkolenia?

Zgodnie z tą Umową oraz z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych każda osoba wykonująca czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych powinna być przeszkolona z tego zakresu. Celem szkolenia jest posiadanie przez każdego z uczestników odpowiedniej wiedzy i umiejętności dotyczącej środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska. Szkolenie to jest indywidualnie przygotowywane przez doradcę DGSA pod kątem działalności danej firmy.

Aby móc przewozić towary niebezpieczne należy uzyskać zaświadczenie ADR. W tym celu należy odbyć kurs a następnie zdać egzamin przed komisją wyznaczoną przez Urząd Marszałkowski. Egzamin odbywa się w ostatni dzień kursu, po zakończonych zajęciach. Zaświadczenie ADR ważne jest 5 lat od daty zdania egzaminu.

Proponujemy Państwu następujące rodzaje kursów:

  • podstawowy – uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem*
  • specjalistyczny:

- cysterny – uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach*

- klasa 1 (materiały wybuchowe)

- klasa 7 (materiały promieniotwórcze)

*(poza klasą 1 – materiały wybuchowe i przedmioty zwierające materiały wybuchowe i klasą 7 – materiały promieniotwórcze)

Kurs może odbyć się w systemie zintegrowanym (podstawowy i specjalistyczny razem) – po takim kursie zdaje się od razu 2 egzaminy (podstawowy i specjalistyczny).

Kto może wziąść udział w szkoleniach?

Zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych może uzyskać osoba mająca ukończone 21 lat oraz posiadająca prawo jazdy co najmniej kat. B.

Kto prowadzi szkolenia?

Szkolenia przeprowadzane są przez doradcę DGSA który na co dzień pracuje przy ekspedycji towarów niebezpiecznych, posiada tym samym wiedzę praktyczną oraz teoretyczną w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Nasza firma w liczbach

Każdego dnia powiększamy statystyki o nowe doświadczenia

umowy na stałą obsługę bhp i ppoż.

pracowników szkolimy rocznie z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy

pracowników pracuje w firmach, za które odpowiadamy

na 10 - ocena zadowolonych Klientów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi. 

Usługa realizowana dzięki profesjonalnej firmie zewnętrznej.