Dokumentacja HACCP/GMP/GHP

Dobra Praktyka Higieniczna (z ang. Good Hygienic Practice - GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (z ang. Good Manufacturing Practice – GMP) dotyczą wszelkich działań mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków podczas produkcji żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Wdrożenie w zakładzie systemu GHP/GMP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

HACCP (z  ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Dla kogo jest przeznaczony?

System HACCP od 1 maja 2004 r. jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich firm zajmujących się obrotem bądź produkcją żywności. Firmy są zobowiązane do wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP.

Co proponujemy?

Przygotujemy dla Państwa indywidualną dokumentację wymaganą przez Państwową Inspekcje Sanitarną taką jak:

  • Dokumentację Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP)
  • Dokumentację Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP)
  • Księgi HACCP

Dokumentację opracowujemy dla: zakładów produkujących żywność, firm cateringowych, restauracji, pizzerii i kawiarni, barów gastronomii mobilnych (foodtrucków, przyczep itd.), zakładów żywienia zbiorowego (żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, zakładów pracy i sanatoriów), sklepów sprzedający produkty żywnościowe, firm transportujących żywność (zasięg polski oraz zagraniczny), magazynów i hurtowni żywności, i innych obiektów mających kontakt z żywnością.

Jakie są zalety?

  • spełnienie wymogów prawnych
  • zwiększenie dostępu do nowych klientów i partnerów biznesowych
  • zwiększenie zaufania klientów poprzez przygotowania lub produkcję produktu bezpiecznego oraz o wysokiej jakości
  • usprawnienie i ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania
  • podniesienie świadomości personelu w zagadnieniach roli jakości i bezpieczeństwa przygotowania lub produkcji żywności

 

Nasza firma w liczbach

Każdego dnia powiększamy statystyki o nowe doświadczenia

umowy na stałą obsługę bhp i ppoż.

pracowników szkolimy rocznie z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy

pracowników pracuje w firmach, za które odpowiadamy

na 10 - ocena zadowolonych Klientów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi. 

Usługa realizowana dzięki profesjonalnej firmie zewnętrznej.