Napoje dla pracowników – obowiązek pracodawcy

Wraz ze zbliżającym się latem temperatura otoczenia na dworze rośnie, co może dla osób wykonujących pracę powodować dodatkową uciążliwość lub szkodliwość. Niestety, przepisy nie dla wszystkich jasno określają dopuszczalną maksymalną temperaturę w jakiej można pracować. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K). Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie napoje. Tutaj należy posiłkować się rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.1996, nr 60 poz. 279), które mówi, że pracodawca zapewnia napoje w ilości nieograniczonej pracownikom zatrudnionym:

  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25oC,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28o

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje tzn. że żadna ze stron nie może zrezygnować z ich zakupu, a pieniądze nie mogą trafić do portfela pracownika.

Oprócz obowiązku związanego z zapewnieniem pracownikom napojów, pracodawca ma również inne możliwości techniczno-organizacyjne poprawiające komfort pracy na stanowiskach. Jednym z nich jest zapewnienie sprawnie działającej wymiany powietrza, poprzez wentylację grawitacyjna lub mechaniczną. Następnie okna w pomieszczeniach pracy można wyposażyć w rolety, żaluzje lub specjalne folie, które spowodują, że promienie słoneczne nie będą aż takim utrudnieniem, a pomieszczenie nie będzie się tak łatwo nagrzewać. Inną możliwością jest zapewnienie w pomieszczeniu wentylatorów bądź urządzeń klimatyzacyjnych, które rozrzedzą powietrze lub obniżą jego temperaturę. Wśród czynników organizacyjnych można zastosować kilka wariantów w zależności od możliwości i potrzeby. Można:

  • zmienić godziny pracy lub skrócić czas pracy,
  • zarządzić dłuższą przerwę lub zwiększyć ilość przerw,
  • stosować rotację wśród pracowników, ograniczyć ilość pracowników narażonych na działanie wysokich temperatur.

Wszelkie zmiany powinny być konsultowane i ustalane z działająca w zakładzie organizacją pracowników lub przedstawicielami pracowników.

 

Praca młodocianych, kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią

 

W myśl przepisów osoba młodociana to taka, która ukończyła 16 rok życia, a nie przekroczyła 18 roku życia (od 01 września 2018 r. osoba młodocianą będzie osoba, która ukończyła 15 rok  życia a nie przekroczyła 18 roku życia). Osoby młodociane nie mogą wykonywać prac  w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 %.

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

  • prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest większy od 1,0,
  • prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej.

 

Autor:

Krzysztof Wolski

Specjalista ds. bhp, Inspektor ochrony przeciwpożarowej

 

Źródło:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047 z późn. zm.)