Pomiary instalacji elektrycznej

Dokonanie pomiarów instalacji elektrycznej jest najważniejszą czynnością związaną z bezpośrednią ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym.

Co proponujemy?

Oferujemy Państwu przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, produkcyjnych, przemysłowych, szpitalach oraz szkołach.

Zakres wykonywanych usług obejmuje m.in.:

  • pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodów – 1 faza
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodów – 3 fazy
  • pomiar rezystancji uziemień ochronnych
  • pomiar rezystancji uziemień odgromowych
  • pomiar badania wyłączników RCD
  • oględziny instalacji elektrycznej

Pomiary instalacji elektrycznej wykonywane są przez doświadczonego elektryka posiadającego aktualne uprawnienia. Wszystkie pomiary zakończone są sporządzeniem stosownego protokołu, zawierającego istotne informacje dotyczące oględzin i wykonanych badań, wyników, a także zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach, drogach komunikacyjnych oraz przy stanowiskach pracy.

Nasza firma w liczbach

Każdego dnia powiększamy statystyki o nowe doświadczenia

umowy na stałą obsługę bhp i ppoż.

pracowników szkolimy rocznie z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy

pracowników pracuje w firmach, za które odpowiadamy

na 10 - ocena zadowolonych Klientów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi.