Audyt BHP i PPOŻ.

Audyt bhp i ppoż. jest jedną z możliwości sprawdzenia, czy zakład pracy spełnia odpowiednie wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Proponujemy Państwu przeprowadzenie kontroli pod kątem sprawdzenia spełniania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Każdy audyt jest przygotowywany pod indywidualne potrzeby po ustaleniu priorytetów działania. Każdy audyt wiąże się ze sporządzeniem dokumentacji, w której podany jest zarówno stwierdzony stan faktyczny jak i wnioski wraz z zaleceniami.

 

Dla kogo jest przeznaczony?

Niezależnie czy są Państwo małą czy dużą firmą proponujemy przeprowadzenie kontroli pod kątem sprawdzenia spełniania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Każdy audyt jest przygotowywany pod indywidualne potrzeby po ustaleniu priorytetów działania. Każdy audyt wiąże się ze sporządzeniem dokumentacji, w której podany jest zarówno stwierdzony stan faktyczny jak i wnioski wraz z zaleceniami. 

Jakie zagadnienia wchodzą w skład audytu?

W zakresie audytu znajdują się m.in. następujące zagadnienia:

 • funkcjonowanie systemu dotyczącego pierwszej pomocy
 • funkcjonowanie systemu dotyczącego ochrony przeciwpożarowej
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
 • wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
 • wykaz prac wzbronionych młodocianym i wykaz prac wzbronionych, przy których zezwala się na zatrudnianie w celu odbycia przygotowania zawodowego
 • wykaz niebezpiecznych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki stosowanych w zakładzie pracy
 • ocena warunków pracy stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
 • ocena wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • prawidłowość przydziału stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwia roboczego
 • funkcjonowanie służby bhp
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • funkcjonowanie profilaktycznej ochrona zdrowia (badania profilaktyczne, ocena ryzyka zawodowego, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy)
 • przydział profilaktycznych posiłków i napojów
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 

Nasza firma w liczbach

Każdego dnia powiększamy statystyki o nowe doświadczenia

umowy na stałą obsługę bhp i ppoż.

pracowników szkolimy rocznie z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy

pracowników pracuje w firmach, za które odpowiadamy

na 10 - ocena zadowolonych Klientów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi.