Nadzór BHP i PPOŻ.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie pełnienia obowiązków służby bhp w Państwa firmie.

Synergia BHP jest firmą specjalizującą się w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Od wielu lat współpracujemy z małymi, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami i instytucjami z województwa lubuskiego wykonując w nich zadania służby bhp. Nasi specjaliści wykorzystują metody wykraczające poza obszar przepisów prawa pracy, dzięki czemu poziom ryzyka w Państwa firmie ograniczony jest do minimum, a efekty pracy widoczne każdego dnia. W bezpieczeństwo angażujemy wszystkich, od pracowników najniższego szczebla po kadrę zarządzającą. Pozwala to na osiągnięcie najlepszych rezultatów.

Nasze działania realizujemy zawsze z dużą starannością, troszcząc się  o utrzymanie długofalowej satysfakcji z Państwa strony. Przekonały się o tym firmy, które nam zaufały. W chwili obecnej liczba firm, w których wykonujemy działania służby bhp wynosi - 20. Przede wszystkim są to branże: produkcyjna, administracyjno-biurowa, budowlana, usługowa, spożywcza oraz oświata. Posiadamy również doświadczenie we współpracy z branżą transportową oraz medyczną. Łączna ilość pracowników zatrudnionych, w firmach w których codziennie dbamy o bezpieczeństwo wynosi 1200 osób.

W przypadku podjęcia stałej współpracy zyskują Państwo fachową i życzliwą obsługę, której zadaniem będzie m.in.:

 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych (ogólnych) oraz okresowych dla wszystkich grup zawodowych
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń
 • informowanie pracodawcy o zmianie przepisów prawnych związanych z prowadzoną działalnością
 • nieograniczone doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp i ppoż.
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy wraz z propozycjami działań profilaktycznych zapobiegających wystąpieniu wypadków w przyszłości, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • doradztwo w zakresie spełnienia minimalnych wymagań przez maszyny i inne urządzenia techniczne
 • realizacja nakazów oraz przygotowaniu odpowiedzi dla Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej
 • opracowywanie planów ewakuacyjnych
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy

 

Nasza firma w liczbach

Każdego dnia powiększamy statystyki o nowe doświadczenia

umowy na stałą obsługę bhp i ppoż.

pracowników szkolimy rocznie z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy

pracowników pracuje w firmach, za które odpowiadamy

na 10 - ocena zadowolonych Klientów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi.