Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest elementem życia, która dotyczy wszystkich z nas. To co robimy teraz ma olbrzymi wpływ na wspólną przyszłość.

Co proponujemy?

Proponujemy Państwu pomoc w zakresie spełnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa. W zakresie usług wymienić można:

Outsourcing środowiskowy:

 • reprezentowanie firmy na zewnątrz w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska
 • przygotowanie firmy do ewentualnej kontroli, czynny udział w kontrolach oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych
 • pilnowanie terminowości opłat rocznych i innych wymaganych przepisami ochrony środowiska
 • przeprowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników firmy
 • stały nadzór nad zmianami w prawie ochrony środowiska, dotyczącymi firmy
 • stałą kontrolę wszelkich kosztów firmy związanych z korzystaniem ze środowiska oraz pomoc w ich minimalizacji

 

Sprawozdania i opłaty - profesjonalne operaty środowiskowe:

 • sporządzenie wszystkich wymaganych sprawozdań oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • pomoc, wskazówki i doradztwo dla pracowników samodzielnie sporządzających raporty i naliczających opłaty ekologiczne
 • sprawdzenie poprawności naliczania opłat i sporządzania sprawozdań przez Państwa pracowników
 • naliczanie opłat z okresu obejmującego 5 lat wstecz, przygotowanie wniosków o zwrot nadpłaty, lub też nienależnie wpłaconej opłaty za korzystanie ze środowiska

 

Pozwolenia i operaty - operaty wodnoprawne, przetwarzanie odpadów, pozwolenia na emisję gazów.

 

Nadzory i ekspertyzy przyrodnicze - dla łatwiejszej realizacji inwestycji:

 •  analizy po-realizacyjne
 •  inwentaryzacje przyrodnicze
 •  monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej
 •  dokumentacje przyrodnicze, formalno-prawna obszarów i obiektów chronionych

W przypadku potrzeby możemy zaproponować przeprowadzenie audytu środowiskowego, dzięki czemu na wczesnym etapie wykryjemy nieprawidłowości, co prowadzić może do dużych oszczędności.

 

Nasza firma w liczbach

Każdego dnia powiększamy statystyki o nowe doświadczenia

umowy na stałą obsługę bhp i ppoż.

pracowników szkolimy rocznie z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy

pracowników pracuje w firmach, za które odpowiadamy

na 10 - ocena zadowolonych Klientów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi. 

Usługa realizowana dzięki profesjonalnej firmie zewnętrznej.