Miesięczne Archiwa: kwiecień R

2 postów

Zmiany przepisów dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 18 kwietnia 2020 r. wytyczne Głównego Inspektora Pracy dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zostały zastąpione aktem prawnym w postaci ustawy. Część wcześniejszych wytycznych została utrzymana (dotyczy szkoleń wstępnych – instruktaż ogólny), natomiast zmianie uległy wytyczne dotyczące szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – […]