Roczne Archiwa: R

5 postów

Zmiany przepisów dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 18 kwietnia 2020 r. wytyczne Głównego Inspektora Pracy dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zostały zastąpione aktem prawnym w postaci ustawy. Część wcześniejszych wytycznych została utrzymana (dotyczy szkoleń wstępnych – instruktaż ogólny), natomiast zmianie uległy wytyczne dotyczące szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – […]

Badania profilaktyczne i szkolenia bhp – stanowisko Głównego Inspektora Pracy

W związku z obecną sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, a także zaleceniami Głównego Inspektora Pracy, pragniemy Państwa poinformować, że w najbliższym czasie (do 31.03.2020 r.) będzie możliwość skorzystania ze szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym instruktażu ogólnego oraz szkolenia okresowego dla stanowisk robotniczych, w formie samokształcenia […]

Szukasz szkolenia okresowego bhp? Zapraszamy na e-learning.

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie okresowe bhp w formie e-learningu. W chwili obecnej szkolenia dostępne są dla: pracodawców i osób kierujących pracownikami, w tym szkolenie po angielsku, pracowników administracyjno-biurowych, w tym szkolenie po angielsku, pracowników inżynieryjno-technicznych, nauczycieli i pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania służby […]