Zmiany przepisów dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 18 kwietnia 2020 r. wytyczne Głównego Inspektora Pracy dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zostały zastąpione aktem prawnym w postaci ustawy. Część wcześniejszych wytycznych została utrzymana (dotyczy szkoleń wstępnych – instruktaż ogólny), natomiast zmianie uległy wytyczne dotyczące szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – przepisy nie dopuszczają przeprowadzania szkoleń dla stanowisk robotniczych za pomocą środków elektronicznych.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym:

– dopuszcza się wykonywanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (instruktaż ogólny) dla wszystkich stanowisk za pomocą środków elektronicznych (np. e-learning, samokształcenie kierowane);

– szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których termin ważności upływa w trakcie okresu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, należy wykonać do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii;

– szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których termin ważności upłynął w ciągu 30 dni  od dnia odwołania stanu epidemii, należy wykonać w ciągu 60 dni.

Podstawa prawna: art. 73 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695).