Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w wyniku realizacji umów cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności usługowej oraz za pośrednictwem strony internetowej https://synergiabhp.pl jest Synergia BHP Krzysztof Wolski, adres siedziby: ul. Ptasia 38/35, 65-525 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 973-086-19-08, REGON: 081047808. Wszelką korespondencję, w tym zgłaszanie wniosków, należy kierować na adres zgodny z siedzibą firmy lub pocztę elektroniczną: biuro@synergiabhp.pl dalej „Administrator”.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W zależności od metody i celu ich pozyskania, zbierane są następujące rodzaje danych:

a.
osobowe: imię (imiona) i nazwisko, pseudonim, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imię ojca, nr pesel/nip, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, stanowisko służbowe, staż pracy, nr telefonu, adres email, termin wykonania oraz ważności szkoleń z zakresu bhp, termin ważności badań profilaktycznych oraz innych kursów, badań i szkoleń,

b.
dane wrażliwe: dane medyczne związane z powstałym urazem w czasie wypadku,

c.
ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.

3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnienia, że zbierane przez niego dane są:

a.
przetwarzane zgodnie z prawem (Kodeks pracy – Dz. U. nr 2018 poz. 917 z póz. zm.; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – Dz. U. nr 105 poz. 870; rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 180 poz.1860 r. z późn. zm.),
b.
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 

II. Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w czterech celach:

a.
świadczenie usług zawartych w dziale X Kodeksu pracy,

b.
informowaniu Państwa o terminach upłynięcia ważności szkoleń z zakresu bhp lub innych badań profilaktycznych, kursów, badań i szkoleń,

c.
udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy,

d.
wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych.

2. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy:

a.
osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

b.
jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

c.
jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

d.
jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

III. Przechowywanie i usuwanie danych

1.Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych, statystycznych lub wynikających z przepisów prawa. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług naszym Klientom dokumenty dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przechowywane są przez okres 10 lat; dokumentacja związana ze szkoleniami z zakresu bhp, ochrony przeciwpożarowej lub udzielania pierwszej pomocy przechowywana jest przez okres 6 lat.

2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego oraz działań marketingowych, w tym składania ofert współpracy, będą u nas przechowywane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną przechowywane przez okres 5 lat na potrzeby dalszych działań marketingowych.

 

IV. Prawo do cofnięcia zgody, prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo znajdować się w bazie naszych danych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

4. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO.

 

V. Pliki „Cookies”

1. Serwis https://synergiabhp.pl. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Powyższa polityka prywatności została stworzona w oparciu o wzór polityki ochrony prywatności dostępny na http://wszystkoociasteczkach.pl/ chroniony prawem autorskim przysługującym IAB Polska.